Proiecte investiţionale

Lista proiectelor implimentate în satul Cornova
perioada 2011-2014

Repărația fasadei Gimnaziului UN Cornova 80 Componenta raională
Schimbarea geamurilor la Gimnaziul din Cornova UN Cornova 330 Bugetul de stat
Schimbarea geamurilor la Gimnaziul din Cornova Un Cornova 60 Bugetul Local
Schimbarea giamurilor Grădinița din satul Cornova și repărația cazangerii. UN Cornova 111 Bugetul raional
Repărația sistemei de apă din satul Cornova UN Cornova 184,4 Bugetul raional
Repărația drumului din satul Cornova UN Cornova 150 Bugetul de stat
Repărația drumului din satul Cornova UN Cornova 34 Bugetul local
Repărația drumului din satul Cornova UN Cornova 22,4 Contribuția populației
Proiectarea sondei artezene,proectarea topografică UN Cornova 100 Bugetul raional
Proiectarea Căminului cultural UN Cornova 80 Bugetul local
Construcția Căminului Cultural UN Cornova Bgetul de stat
Geodezia și proiectarea apeductului și canalizare în sat UN Cornova 100 Bugetul raional
Reparația drumului intravilan UN Cornova 300 Bugetul de stat
Construcția oprirei de la moară UN Cornova 150 Fondul rutier
Construcția sistemei de canalizare la grădiniță UN Cornova 110 Grant Romănia