Primarul

Untitled-1Date Biografice

  • Ștefan Roșca
  • Născut la 16.09.1968, în s. Cornova r.Ungheni;
  • 1983 – absolveşte Şcoala Medie Incompletă din s.Cornova;
  • 1983-1986 – studii la Şcoala Profesională din or.Bălți;
  • 1986-1988 –  serviciul militar in Germania;
  • 1989-1992 – studii la Colegilul Industrial Pedagogic Chișinău;
  • 1992-2011 – professor de informatică și educația tehnologică în Gimnaziul ”Paul Mihail” s.Cornova;
  • 2001-2003 studii Academia de Administrae Publică pe Lîngă Președintele Republicii Moldova;