Dispoziţiile Primarului

Dispoziţia nr. 28 din 19 septembrie 2014

Dispoziţia nr. 31 dion 13 octombrie 2014

Dispoziţia nr. 32 din 20 octombrie 2014

Dispoziție „Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti „

Dispoziției Cu privire la stabilirea Sectiei de votare

disp.conv.şedin

Cu privire la iniţierea evaluării situaţiei copiilor aflaţi în situaţie de risc

Cu privire la premiere

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare al Consiliului local Cornova

Cu privire la aprobarea planului pregătirii protecţiei civile

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru deplasarea

Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti

Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti trans

Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti

disp.cu casarea

disp.sa.pasti

disp.cu fochistul

înc.sez.căldură

recnemarea din concediu

Dispozi’iile Primarului în anul 2016

concediu neplătit

Planul la protecţia civilă

Instituirea curatelii

Evaluarea copiilor aflați în situație de risc

Cu privire la premiere

Convocarea ședinții consiliului local

Dispoziţiile Primarului în anul 2017

convocarea sedintei consiliului

gradinita

plan protectia civila

Dispoziţiile Primarului în anul 2021

2-B din 01-02-21 3 01-04-21 3-B din 01-02-21 4-B 09-02-2021 5-B 18-02-21 6-B 18-02-21 7-B 23-02-21 8 concediu gradinita 8-B 26-02-21 9 degrevarea 10concediu divizat 11Cu privire la angajarea in functie 12 acordarea concediului1 13-B 13-04-21 14 angajare club deridic1 15 concediu Boian S 17-B afisaj electoral 18angajare1 19 angajare2 19-B alegeri 20angajare3 21 zile restante concediu1 21-B delegare cursuri 22 concediu1 23 angajare1 23-B sistarea gradinita 1 24-B autoritatea tutelara 24rechemare1 25-B instituirea custodiei1 26-B custodia1 27-B comisia apeduct 29-B sezonul de încălzire concediu secretar1 disp17 concediu perceptor1