Deciziile Consiliului

Octombrie 2014

 1. Decizia nr. 6.1 din 17 octombrie 2014“Cu privire la modificarea punctului 3 din anexa nr.1 ladecizia nr.54 din 23.07.2014 “ Cu privire la actualizarea şi punerea în aplicare,în altă redacţie a cotelor taxelor
 2. Decizia nr. 6.5 din 17 octombrie 2014 „ Cu privire la acceptarea proiectării şi amplasării staţiei de purificare
 3. Decizia nr. 64 din 17 octombrie 2014 “ Cu privire la stabilirea plăţii pentru folosirea încăperilor proprietate APL pentru petrecerea agitaţiei electorale “
 4. Decizia nr.6.3 din 17 octombrie 2014“ Cu privire la aprobarea planului geometric “
 5. Decizia nr.66 din 17 octombrie 2014 „ Cu privire la transmiterea clădirii şi a terenului aferent OMF Cornova instituţiei medico-sanitare publice „ Centrul de Sănătate Năpădeni”
 6. Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din fondul de rezervă a primăriei
 7. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului local Cornova pentru trimestrul doi 2015
 8. Cu privire la aprobarea unei dispoziţii
 9. Cu privire la execuţia bugetului satului Cornova pentru anul 2014
 10. Cu privire la mersul colectării impozitelor pe perioada a 2014,lichidarea restanţelor
 11. Darea de seamă a primarului satului Cornova cu privire la salubrizarea satului perioada 2014”
 12. Darea de seamă a şefilor de subdiviziuni(grădiniţă,cămin cultural,bibliotecă) despre activitatea instituţiilor conduse perioada 2013-2014

Deciziile consiliului local 2016

dec.regul.animalele domestice

plan geometric

pr.act.2016

regulam. func. publici

reparaţia gimn.,grăd

sezonul estival

Deciziile Consiliului Local din 15 decembrie 2016

anexa-nr-1

anexa-nr-2

anexa-nr-3

anexa-n-4

anexa-nr-5

anexa-nr-6

anexa-nr-7

anexa-taxele-locale

dec-cotele-de-impozitare

decizia-cu-concediu-prmar ,secretarului

decizia-cu-cadastru

decizia-cu-impadurirea

decizia-taxele-locale

prima-lectura aprobarea bugetului 2017

lectuira-a-doua aprobarea bugetului 2017

nota-inform-an-2017

proc.verbal-nr-8 din-15-12-2016

prog-activ regulamentul-comert-decizie

 

Deciziile Consiliului local din 18.01.2017

Ordinea de zi a şedinţei ordinare al Consiliului sătesc Cornova din 11 decembrie 2008

Comisia administrativa

corelarea bugetului 2

corelarea bugetului2017

Lucrari publice

procesverbalnr.1din 18.01.2017

repartizarea fondul de rezerva

Deciziile Consiliului local din 28.08.2017

Decizii 28.08.2017compressed