Componenţa Consiliului

Consiliul local Cornova este constituit din 9 consilieri
1. Corcodel Victoria -PLDM
2. Rodideal Maria – PLDM
3. Popa Susana – PLDM
4. Şoimaru Marian – PLDM
5. Golban Constantin – PLDM
6. Moscaliuc Anatolie – PLDM
7. Roșca Ștefan I – PLDM
8. Pleșca Aurelia  – PLDM
9. Mitica Constantin – PDM