Comisii de Specialitate

  • Comisia consultativă de specialitate în agricultură şi industrie,activităţi social-culturale,turizm şi culte,protecţia mediului şi amenajarea teritoriului.

                                               – Mitica Constantin – președinte

                                                  Roadedial Maria  – secretar

                                                   Roșca Ștefan I. – membru

                                                   Moscaliuc Anatolie – membru

                                                   Șoimaru Marian -membru

       Comisia consultativă de specialitate în activităţi  economico-financiare,învăţămînt,protecţia socială,sănătate publică şi muncă, drept şi disciplină.

                                     Golban  Constantin  – președinte

                                      Popa Susana  – secretar

                                      Corcodel Victoria  – membru

                                      Moscaliuc Anatolie  – membru 

                                       Pleșca Aurelia  – membru