Comisii de Specialitate

  • Comisia consultativă de specialitate în agricultură şi industrie,activităţi social-culturale,turizm şi culte,protecţia mediului şi amenajarea teritoriului.

                                                   Roadedial Maria– președinte

                                                   Golban Fiodor – secretar

                                                   Roșca Ștefan I. – membru

                                                   Popa Lida – membru

                                                   Șoimaru Marian -membru

Comisia consultativă de specialitate în activităţi  economico-financiare,învăţămînt,protecţia socială,sănătate publică şi muncă, drept şi disciplină.

                                     Golban  Constantin  – președinte

                                      Roșca Ludmila  – secretar

                                      Mereacre Olivia  – membru

                                      Roadideal Maria  – membru 

                                       Pleșca Aurelia  – membru