Frumoasă zi la Cornova

15 iunie 2017 o zi de neuitat la Cornova, dezdediminiaţă Consiliul Local sa întrunit întro şedinţă extraordinară cu doar două întrebări:

  1. Cu privire la Conferirea post-mortem a titlului  de cetăţian de onoare al satului Cornova
  2. Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între oraşul Ştefăneşti judeţul Botoşani din România şi satul Cornova raionul Ungheni din Republica Moldova.

Ambele întrebări sau votat unanim, nota informativă prezentată consiliului pe prima întrebare:

Notă informativă

Stimaţi consilieri şi invitaţi !

Ştiţi cu toţii,că în  vara anului 1931 satul Cornova de pe atunci a găzduit circa 65 de studenţi din România,sub conducerea lui Dimitrie Gusti,care au făcut  cercetări sociologice ale satului,şi care au înveşnicit satul  prin cărţi,monografii,filme .  Este propunerea,ca să acordăm post-mortem  titlul de cetăţean de onoare al satului Cornova unor persoane,membri ai  Şcolii Sociologice de la Bucureşti,participanţi activi la cea dea VII –a Campanie monografică iniţiată şi condusă de Dimitri Gusti în iulie-august 1931 în satul Cornova şi anume : Mircea Vulcănescu,Anton Golopenţia,Iosif Berman,Henri H. Stahl. Dumnealor au contribuit la promovarea imaginii satului Cornova,au fost personalităţi deosebite ale statului romăn,au avut prin activitatea lor o contribuţie importantă la creşterea prestigiului satului Cornova la nivel naţional şi chiar internaţional. Tot în acest an echipa condusă de Gusti au construit în sat căminul cultural şi biblioteca publică.

Mircea Vulcănescu ( 1904-1952 ).Filosof,economist,sociolog,membru fondator al şcolii sociologice de la Bucureşti,a adus controbuţii importante la definitivarea teoriei monografiilor sociologice.Asistent al profesorului Dimitrie Gusti la Universitatea din Bucureşti.A fost membru al Secţieide monografie a Institutului Social Romăn (1921),a participat la cercetările monografice din satul Cornova,realizînd importante studii sociologice şi economice privind gospodăriile ţărăneşti din sat.A murit în închisoarea Aiud.

Anton Golopenţia ( 1909- 1951).Sociolog,demograf,statistician, unul din fondatorii şcolii romăneşti de geopolitică.Bibliotecar la Seminarul  de sociologie,etică şi politică al Universităţii din Bucureşti,director de cabinet al lui Dimitrie Gusti, colabărînd  la elaborarea de studii de sociologie şi filosofie. Sub conducerea lui Dimitrie Gusti , participă  cu echipa de monografişti la cercetarea satului Cornova (1931).A turnat,împreună cu Henri N. Stahl filmul sociologic „Un sat basarabean – Cornova 1931”

Iosif  Berman ( 1892- 1941 ). Fotograf. AA realizat cele mai valoroase documente fotografice în timpul campaniilor sociologice coordonate de Dimitrie Gusti,acesta numindu-l „ coautor al imaginii satului şi ţăranului romăn”,cerându-i insistent să însoţească echipele monografice în satele româneşti. Participă şi la campania monografică de la Cornova în anul 1931,unde a fotografiat satul,locuitorii satului. în scrisoarea trimisă fotografului de către Dimitrie Gusti,înainte de campania din satul Cornova se reflectă talentul acelei personalităţi. „ Scumpe Domnule Berman,te rog mult,foarte mult,pleacă în astă-seară la Cornova!lucrările noastre bogate,o ştii,sunt compromise pentru că n-au partea documentară fotografică ! Este necesar să fii  Duminecă acolo,ştii că Duminecă ai satul în palmă”

Stahl   Henri H.( 1901-1991) Sociolog,istoric social,antropolog cultural,memorialist,profesor.Desfăşoară o imensă activitate de cercetare ştiinţifică şi social-culturalăca cercetător,coordonator de formaţii de cercetare şi organizator de acţiuni ştiinţifice şi social complexe la nivel naţional şi internaţional. Din 1924 se integreazăîn şcoala sociologică de la Bucureşti ,condusă de profesorul Dimitrie Gusti.Participă   la campania de cercetări monografice din satul Cornova ( 1931),unde ia parte activă la realizarea unor filme sociologice şi documentar – ştiinţifice asupra vieţii sociale din Cornova ( 1931).

Rog Consiliul local să aprobe decizia cu privire la conferirea post-mortem a titlului de cetăţean de onoare al satului Cornova.Socot,că aceste personalităţi merită tot respectul nostru pentru tot ce au făcut ei pentru satul nostru.

 

Mai apoi la orele 11-00 am semnat scrisoarea de intenţie Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între oraşul Ştefăneşti judeţul Botoşani din România şi satul Cornova raionul Ungheni din Republica Moldova. Acordul va fi        semnat în luna august la Ştefăneşti judeţul Botoşan. La aceste sărbători de suflet au participat sătenii cetăţenii de onare ai satului Zamfira Mihail, Vasile Şoimaru, Dumitru Sclifos, preşedintele raionului Ungheni Doamna Ludmila Guzun, oaspeţi din România.